Czym się zajmujemy

Oferujemy państwu!

-          Doradztwo i realizację w zakresie zmiany dostawcy energii elektrycznej w celu zmniejszenia  jej kosztów

-          zmianę dostawcy energii elektrycznej po wcześniejszym rozpatrzeniu oferty handlowej

-          dobór odpowiedniej taryfy zakupu energii elektrycznej dla klientów posiadających czynne umowy zakupu energii elektrycznej jak i dla nowo przyłączanego obiektu

-          optymalizację taryf energii elektrycznej, kompensację mocy biernej, optymalizację mocy umownej (handlowej)

-          realizację warunków przyłączenia wydawanych przez OSD

-          modernizację układów pomiarowo-rozliczeniowych

-          negocjowanie i doradztwo przy zawieraniu Umów Kompleksowych, Sprzedaży Usługi Dystrybucyjnej i Przesyłowej oraz Sprzedaży Energii Elektrycznej 

 

Pamiętajcie Państwo!

Odpowiednie rozwiązania techniczne, odpowiedni dobór dostawcy oraz właściwe zawierania umów mogą skutecznie obniżyć koszty ponoszone za zużycie energii elektrycznej.

Współczesny rynek energii elektrycznej działający w oparciu o przepisy Ustawy Prawo Energetyczne z dn. 10 kwietnia 1997r. nakazuje rozdzielenie zapłaty za energię jak i za usługę jej dystrybucji i przesyłu.

Uczestnikami rynku energii elektrycznej w Polsce są: wytwórcy energii elektrycznej, podmioty zajmujące się przesyłem energii elektrycznej, dystrybutorzy energii elektrycznej oraz spółki obrotu energią elektryczną. Obecnie w Polsce ponad 300 firm posiada uprawnienia do handlu energią elektryczną.

W wyniku liberalizacji rynku energii elektrycznej w Polsce od 1 lipca 2007 roku nabywcy energii uzyskali prawo zmiany sprzedawcy.

Naszym klientem jest każdy odbiorca końcowy, który pragnie zmienić dostawcę energii elektrycznej, oszczędzając tym samym koszt ponoszony z tytułu obrotu energii elektrycznej oraz odbiorca który ma świadomość z korzyści ekonomicznych zapotrzebowania na energię elektryczną.