Uslugi elektroenergetyczne

Jako profesjonalna firma elektroenergetyczna oferujemy szeroką gamę usług skierowanych do różnych grup klientów.

- budowa, eksploatacja i remonty linii kablowych i napowietrznych niskich oraz średnich napięć

- budowa i obsługa stacji elektroenergetycznych

- wykonywanie przyłączy kablowych i napowietrznych do budynków mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej, usługowych i produkcyjnych

- budowa, modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych, obiektach użyteczności publicznej, usługowych i produkcyjnych

- budowa i utrzymanie instalacji odgromowych i uziemiających

- budowa, modernizacja oraz serwis urządzeń oświetlenia zewnętrznego

- pomiary eksploatacyjne urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, w tym badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

- dostosowywanie układów pomiarowych do nowych oczekiwań rynku energii

- parametryzacja liczników energii elektrycznej