Rodzaje umów na detalicznym rynku energii

Rodzaje umów na „detalicznym” rynku energii (oznaczenie wg IRiESP)

- Umowa URD z OSD (umowa dystrybucyjna)

- Umowa URD korzystającego z TPA ze Sprzedawcą

- Umowa URD nie korzystającego z TPA ze Sprzedawcą rezerwowym

- Umowa URD z URB odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe URD

- Generalna Umowa Dystrybucyjna