CERTYFIKATY

Posiadane certyfikaty:

Certyfikat KAPE – Audytor Efektywności Energetycznej,

Certyfikat PVLab - Certyfikowany Instalator Systemów Fotowoltaicznych, Odnawialne Źródła Energii PV,

Certyfikat F&Home – Instalacja elektryczna i wyposażenie urządzeń w infrastrukturze obiektów ze sterowaniem inteligentnym,

Certyfikat IBRiOP CEM – Jak zadbać o klienta,

i wiele innych zaświadczeń i certyfikatów.

 

Nasza firma dysponuje wszystkimi wymaganymi kwalifikacjami dla pracowników:

Uprawnień Budowlanych bez ograniczeń do wykonawstwa i projektowania, specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych z jednoczesną przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa, kierownik budowy, kierownik robót, inspektor nadzoru.

Świadectwa kwalifikacyjne SEP D i E do 110 kV AC i 3 kV DC, zespoły prądotwórcze z pomiarami.